Processing
It will take a few seconds
Xem tất cả ảnh (+5)

Leopard 384

Sailing Catamaran
Chiều dài 12 Ft
Buồng 4
Khách 10

Tổng quan

Cơ sở

Triển lãm ảnh

Chi tiết thuyền

  • Chiều dài: 12 Feet
  • Buồng lái: 4 Buồng lái
  • Khách: 10 Khách
  • Qua đêm: 6 pax
  • Địa điểm: Pattaya / Thailand
  • Động cơ: Sailing Catamaran

Chọn tuyến đường

Báo giá

Yêu cầu của bạn đã được nhận. Chúng tôi sẽ xử lý và liên hệ lại với bạn với xác nhận và quy trình thanh toán trong vòng 24 giờ.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]
Cảm ơn bạn!