Processing
It will take a few seconds
Xem tất cả ảnh (+7)

Princess S65

Motor Yacht
Chiều dài 19.81 Ft
Buồng 3
Khách 16

Tổng quan

Cơ sở

 • Nước khoáng, nước ngọt và trái cây tươi
 • Chuyển xe khứ hồi
 • Nhiên liệu trong ngày
 • Phí công viên quốc gia
 • Thuyền trưởng và thuyền viên chuyên nghiệp

Triển lãm ảnh

Chi tiết thuyền

 • Chiều dài: 19.81 Feet
 • Buồng lái: 3 Buồng lái
 • Khách: 16 Khách
 • Qua đêm: 6 pax
 • Địa điểm: Phuket / Thailand
 • Động cơ: Motor Yacht

Chọn tuyến đường

Báo giá

Yêu cầu của bạn đã được nhận. Chúng tôi sẽ xử lý và liên hệ lại với bạn với xác nhận và quy trình thanh toán trong vòng 24 giờ.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]
Cảm ơn bạn!