VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.

ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ GÌ?

Những điều khoản này cho bạn biết quy tắc sử dụng của chúng tôi trang web Aqbooking.com (“trang web của chúng tôi”), bao gồm các tiêu chuẩn nội dung áp dụng khi bạn tải nội dung lên trang web của chúng tôi, liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc tương tác với trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Các tham chiếu đến trang web được coi là bao gồm các công cụ phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng được liên kết, cho dù được truy cập bằng điện thoại di động, máy tính bảng hay thiết bị khác.

CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI?

Aqbooking.com là một trang web được điều hành bởi Aqbooking.com (Hong Kong) Limited, cùng với Aqbooking.com Limited và các chi nhánh của nó (”chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Thuật ngữ “chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ thực thể nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với Aqbooking.com Limited và thuật ngữ “kiểm soát” có nghĩa là nắm giữ từ năm mươi (50%) phần trăm trở lên cổ phần có quyền biểu quyết trong pháp nhân đó hoặc có quyền quản lý hoặc kiểm soát vật chất đối với pháp nhân đó.

Các chi nhánh của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở Aqbooking.com Limited (Hồng Kông), Aqbooking.com Limited - (Việt Nam), Aqbooking.com Limited (Thái Lan) và bất kỳ chi nhánh nào khác của Aqbooking.com ở các khu vực hoặc quốc gia khác nhau.

Aqbooking.com Limited là công ty TNHH được đăng ký tại Hồng Kông có văn phòng tại Unit 1309, Tầng 13 Tháp 1, Trung tâm Lippo, 89 Queensway, Hồng Kông.

Chúng tôi là công ty du lịch trực tuyến toàn cầu.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho đường dây dịch vụ khách hàng của chúng tôi (đối với địa chỉ email và số đường dây nóng, vui lòng tham khảo (https: //www.Aqbooking.com/help). Đối với mọi vấn đề vi phạm nội dung do người dùng tạo, vui lòng liên hệ [email protected].

Trang web của chúng tôi hỗ trợ bạn thu thập thông tin du lịch, xác định tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch, thực hiện đặt chỗ hoặc đặt chỗ hợp pháp, giao dịch với các nhà cung cấp du lịch và xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn có khả năng ký kết hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý (bao gồm cả việc ở ít nhất là độ tuổi bắt buộc để có khả năng ở quốc gia của bạn) và rằng bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi để đặt trước hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ hợp pháp.

Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các điều khoản này để tham khảo sau này.

CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN

Các điều khoản sử dụng này đề cập đến các điều khoản bổ sung sau, cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

và các điều khoản và điều kiện khác được nêu trên trang web của chúng tôi khi bạn đặt phòng, điều này sẽ áp dụng nếu bạn đặt phòng trên trang web của chúng tôi.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY< 2="">

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Chúng tôi sẽ lưu ý ngày sửa đổi được thực hiện lần cuối ở đầu các điều khoản này và mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực khi đăng. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt thông báo trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản cập nhật, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI TRANG WEB CỦA MÌNH

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi trang web của mình theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với dịch vụ, nhu cầu của người dùng và các ưu tiên kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo hợp lý cho bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠM NGỪNG HOẶC THU HỒI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung trên đó, sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc rút lại hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và vận hành. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ việc đình chỉ hoặc rút tiền nào.

Việc cung cấp trang web của chúng tôi phụ thuộc vào internet và các thiết bị. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu do trang web của chúng tôi không khả dụng do các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự không ổn định của internet, hệ thống hoặc thiết bị, virus máy tính và các cuộc tấn công của tin tặc.

Bạn chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị thích hợp và kết nối internet) và đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua bạn kết nối internet biết các điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và rằng họ tuân thủ chúng.

CHI TIẾT TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin tài khoản do bạn cung cấp là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần trong quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu do bạn không coi những thông tin đó là bí mật.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ người dùng nào mã nhận dạng hoặc mật khẩu, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp, bất cứ lúc nào, nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở trên.

CÁCH BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, tên doanh nghiệp và tên miền, quyền đối với thiết kế, quyền đối với phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác quyền sở hữu, trong từng trường hợp dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, trên trang web của chúng tôi. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các đoạn trích của bất kỳ (các) trang nào từ trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của mọi người. những người khác trong tổ chức của bạn đối với nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bản giấy hoặc bản kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh chụp, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) với tư cách là tác giả của nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn Được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy mọi bản sao của tài liệu bạn đã tạo.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TRANG WEB MÀ CHÚNG TÔI LIÊN KẾT ĐẾN

Khi trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Các liên kết như vậy không nên được hiểu là chúng tôi chấp thuận các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể lấy từ chúng.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO KHÔNG ĐƯỢC CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN

Trang web này có thể bao gồm thông tin và tài liệu do người khác tải lên người dùng trang web, bao gồm các diễn đàn thảo luận, bảng thông báo và dịch vụ đánh giá. Thông tin này và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên trang web của chúng tôi không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ khu vực tương tác nào trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi bên dưới.

Nếu bạn muốn khiếu nại về thông tin và tài liệu do người dùng khác tải lên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên trên.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DO BẠN GÂY RA

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Phần lớn thông tin trên trang web của chúng tôi đã được cung cấp bởi các nhà cung cấp có liên quan và/hoặc người dùng trang web của chúng tôi, những người đã đưa ra đánh giá về các dịch vụ. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin là chính xác và đầy đủ, tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý khác nhau sẽ áp dụng cho trách nhiệm pháp lý phát sinh do bạn đặt bất kỳ dịch vụ du lịch nào trên trang web này, điều này sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện đặt phòng của chúng tôi mà bạn có thể truy cập bằng liên kết ở trên. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn trên trang web này và bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào như vậy đều bị loại trừ rõ ràng, ngoại trừ trong phạm vi mà việc loại trừ đó bị pháp luật nghiêm cấm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp trang web của mình cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh theo hoặc liên quan đến các điều khoản này trong mọi trường hợp sẽ được giới hạn mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI MẤT THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO CHÚNG TÔI GẢI

Bạn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi không phù hợp hoặc không nhất quán với các điều khoản này.

p>

CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Thông tin này có thể được truy cập bằng liên kết ở trên.

SỬ DỤNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Bằng bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
 • Bằng bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gian lận hoặc có bất kỳ mục đích hoặc tác động trái pháp luật hoặc gian lận nào.
 • Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái tạo sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi dưới đây.
 • Để truyền tải, hoặc thực hiện việc gửi, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác).
 • Cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, ngựa thành Troia, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi bàn phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình có hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng.

Bạn cũng đồng ý:

 • Không sao chép, sao chép, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi trái với quy định với các điều khoản sử dụng này.
 • Không được truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn:
 • bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi;
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào trên đó trang web của chúng tôi được lưu trữ;
 • bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp trang web của chúng tôi; hoặc
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên trang web của chúng tôi trang web.
 • Không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến tải dữ liệu lớn bất hợp lý trên mạng của trang web của chúng tôi.

TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

TIÊU CHUẨN NỘI DUNG h2>

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả tài liệu mà bạn đóng góp cho trang web của chúng tôi (“Đóng góp”).

Các tiêu chuẩn nội dung phải được tuân thủ về tinh thần cũng như về văn tự. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ Đóng góp nào cũng như cho toàn bộ Đóng góp.

Chúng tôi sẽ quyết định xem một Đóng góp có vi phạm các tiêu chuẩn nội dung hay không.

Đóng góp phải:

 • Có liên quan đến chuyến du lịch của chính bạn (chỗ ở, nhà hàng, hãng hàng không, phương tiện di chuyển, địa điểm hoặc trải nghiệm du lịch chung).
 • Trở thành chính xác (nếu nó nêu sự thật).
 • Được lưu giữ một cách trung thực (nếu nó nêu quan điểm).
 • Tuân thủ luật pháp hiện hành ở bất kỳ quốc gia nào mà nó được đăng. Đóng góp không được:
 • Có tính chất phỉ báng bất kỳ người nào.
 • Có tính chất tục tĩu, xúc phạm, thù hận hoặc kích động.
 • Quảng cáo tài liệu khiêu dâm.
 • Khuyến khích bạo lực.
 • Khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền nào khác quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác.
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào. Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tin cậy.
 • Vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào về bảo vệ trẻ vị thành niên.
 • Khuyến khích mọi hoạt động bất hợp pháp.< i="">
 • Có thái độ coi thường tòa án.
 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • Có khả năng quấy rối, khó chịu , làm xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào.
 • Tạo ấn tượng rằng Đóng góp đến từ chúng tôi, nếu đây là không phải như vậy.
 • Ủng hộ, thúc đẩy, xúi giục bất kỳ bên nào thực hiện hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động phạm pháp hoặc tội phạm nào, chẳng hạn như (chỉ lấy ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.
 • Chứa một tuyên bố mà bạn biết hoặc tin, hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng, các thành viên của công chúng mà tuyên bố đó đang hoặc sẽ được xuất bản có khả năng hiểu là một sự khuyến khích trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc sự xúi giục khác đối với ủy ban, chuẩn bị hoặc xúi giục các hành động khủng bố.
 • Chứa mọi quảng cáo hoặc quảng bá bất kỳ dịch vụ nào hoặc liên kết web đến các trang web khác.
 • Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc tiết lộ bí mật nhà nước. Chúng tôi không có nghĩa vụ đăng Đóng góp của bạn và chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định tuyệt đối của mình để xác định Đóng góp nào được xuất bản trên trang web của chúng tôi.

QUYỀN BẠN ĐANG CẤP CHÚNG TÔI SỬ DỤNG TÀI LIỆU BẠN TẢI LÊN

Khi bạn tải lên hoặc đăng nội dung lên trang web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép , phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh và hiển thị nội dung đó liên quan đến các dịch vụ do trang web cung cấp và trên các phương tiện khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng nội dung đó để quảng bá trang web và/hoặc các dịch vụ. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại mọi hành vi vi phạm quyền của bạn hoặc của chúng tôi đối với nội dung.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở trên.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIRUS VÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút.

Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình thông tin của mình công nghệ, chương trình máy tính và nền tảng để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng mình.

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó.

Bạn không được thiết lập liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không tồn tại.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ trang web nào. một phần của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ.

Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ< 2="">

Tỷ giá tiền tệ trên trang web của chúng tôi dựa trên nhiều nguồn khác nhau và chỉ được cung cấp dưới dạng hướng dẫn. Nhà cung cấp tài khoản mà bạn thanh toán có thể sử dụng tỷ giá tiền tệ thay thế mà bạn chịu trách nhiệm xác nhận.

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

Việc không tuân thủ các điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ Đóng góp nào do bạn tải lên trang web của chúng tôi.
 • Đưa ra cảnh báo cho bạn.
 • Các thủ tục pháp lý chống lại bạn để hoàn trả tất cả chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm.
 • Hành động pháp lý tiếp theo chống lại bạn.
 • Tiết lộ thông tin đó cho pháp luật các cơ quan thi hành án mà chúng tôi cảm thấy hợp lý rằng điều đó là cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

LUẬT NÀO ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO?

Các điều khoản sử dụng này và việc cung cấp tất cả các dịch vụ trên Aqbooking.com sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hồng Kông. Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng các tòa án của Hồng Kông sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản này.

NGÔN NGỮ

Trong trường hợp bản gốc tiếng Anh của các điều khoản sử dụng này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các phiên bản. Phiên bản tiếng Anh có sẵn trên nền tảng của chúng tôi (bằng cách chọn bất kỳ ngôn ngữ "tiếng Anh") nào hoặc sẽ được gửi cho bạn theo yêu cầu bằng văn bản của bạn.

TỔNG HỢP

Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào thấy rằng một phần của các điều khoản này là bất hợp pháp, phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn việc thực thi các điều khoản này, chúng tôi vẫn có thể thực hiện các bước chống lại bạn vào một ngày sau đó.


Currencies